FÖRENINGEN FRANS & TEKLA

Frans och Tekla Johansson byggde upp Habo Ullspinneri och dess byggnader över Hökesån med tillhörande damm. Här fanns till slut 65 anställda i dessa lokaler, men idag finns här istället olika hyresgäster i form av föreningar, företag och privata aktörer.

Nu startar Spinnet upp en förening i Frans & Teklas namn och anda; för att främja kreativt skapande, levande verkstad och naturliga mötesplatser….

Syfte: Det primära är för att överföra kunskap mellan generationer. Att i naturskön industrihistorisk miljö täcka in konst och hantverk och främja kreativitet och entreprenörskap. Vi önskar utveckla aktiviteter som driver nyfikenhet och utveckling framåt samt främja individualiteten och kapaciteten som finns hos den enskilda människan.

Mål: Att skapa en kreativ mötesplats genom att ge förutsättningar för kreativitet. Vi önskar skapa ett slags ”Vi-koncept”, där unga och gamla kan mötas och gemensamt vara delaktiga i utvecklingen, att ta vara på varandras kunskap och lära av varandra.

Målgrupp: Barn, ungdomar och vuxna som söker en plats för att mötas och utvecklas genom kreativitet och ges förutsättningar för att utveckla entreprenörskap.

Olika aktiviteter planeras inför sommaren.

Mer information kommer, håll utkik…..

KONTAKTER:

Föreningen Frans & Tekla:     

Mattias Lindqvist – ordförande telefon: 076-542 60 02

Annki Honkala – sekreterare telefon: 070-376 30 75