Till våren…

Publicerat

Nu spinner vi vidare i Spinnets gamla lokaler och låter gamla färglabbet utvecklas till en UTSTÄLLNINGSLOKAL för allehanda konst och hantverk. Den kommer att vara bestående med enbart syfte att hysa utställningar, både som evenemang och privata utställare. Lokalen kommer att vara till uthyrning för de som önskar visa sin konst eller hantverk året om, inte bara under konstveckan eller sommarsalongen…..

Detta kommer ske under våren 2021 och information kommer ges på den egna sidan i menyn; Galleri Färglabbet